By working with us you get:

 • Control over the transactions
 • Risk limitation
 • Support of the administrative processes
 • Solutions tailor-made for you

We are independent.
We do not sell financial instruments.
We have been delivering results to our clients for 20 years.

back

Wealth protection

 • Alokacja/kategorie aktywów: Doradzamy w zindywidualizowany sposób w zakresie alokacji majątku i dywersyfikacji aktywów, biorąc pod uwagę unikalne potrzeby każdego z klientów.
 • Dywersyfikacja geograficzna i walutowa: W oparciu o wypracowane
  i sprawdzone wieloletnie relacje międzynarodowe planujemy i wdrażamy
  struktury prawne i operacyjne działające w różnych jurysdykcjach.
 • Wybór optymalnej rezydencji / jurysdykcji: Doradzamy w analizie i wyborze optymalnego miejsca rezydencji biorąc pod uwagę indywidualne
  uwarunkowania i potrzeby klienta.
 • Zarządzanie aktywami: Nie sprzedajemy instrumentów finansowych. Blisko współpracujemy z licencjonowanymi podmiotami zarządząjącymi aktywami.
Zabezpieczenie majątku
back

Transaction advisory

 • Przekształcenia spółek i przedsiębiorstw: Doradzamy w zakresie wyboru
  optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności oraz ewentualnych
  przekształceń w tym zakresie.
 • Pozyskiwanie kapitału: Analizujemy potrzeby i możliwości w zakresie
  pozyskiwania kapitału oraz prowadzimy proces pozyskania finansowania
  zewnętrznego od inwestorów.
 • Sprzedaż pakietów mniejszościowych i kontrolnych: Doradzamy klientom w procesach sprzedaży posiadanych spółek lub aktywów, zarówno pakietów mniejszościowych jak i kontrolnych.
 • Wycena spółek i aktywów: Przygotowujemy wyceny przedsiębiorstw na
  potrzeby rozważanych transakcji kapitałowych.
Doradztwo transakcyjne
back

Shareholder supervision

 • Reprezentacja w organach nadzorczych i zarządczych: Na życzenie klienta reprezentujemy jego interesy i wypełniamy obowiązki związane z nadzorem nad spółkami. W indywidualnych przypadkach podejmujemy się także pełnienia funkcji w zarządach spółek.
 • Obsługa administracyjna spółek: Zapewniamy obsługę administracyjną
  (także poprzez prokurę) spółek celowych i spółek inwestycyjnych
  naszych klientów.
 • Analiza sprawozdań finansowych i informacji zarządczych: Analizujemy wyniki finansowe spółek klientów, przygotowujemy i przedstawiamy wnioski płynące z takiej analizy w sposób zrozumiały i przejrzysty, ułatwiający podejmowanie decyzji.
 • Konsolidacja i analiza majątku: Przygotowujemy zestawienia i podsumowania konsolidujące majątek klienta lub jego wybrane obszary oraz przedstawiamy wnioski z takiej analizy.
Nadzór właścicielski
back

Administration

 • Planowanie sukcesji: Pomagamy zaplanować i wdrożyć struktury prawne oraz mechanizmy kontrolne w zakresie sukcesji.
 • Obowiązkowa sprawozdawczość: Wspieramy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych.
 • Nieruchomości: Pomagamy zarządzać portfelami nieruchomości.
 • Edukacja: Współpracując z ekspertami edukacji, doradzamy w planowaniu rozwoju dzieci.
Family office