Dzięki nam uzyskasz:

 • Kontrolę nad przebiegiem transakcji
 • Ograniczenie ryzyka
 • Obsługę procesów administracyjnych
 • Rozwiązania przygotowane specjalnie dla Ciebie

Jesteśmy niezależni.
Nie sprzedajemy instrumentów finansowych.
Od 20 lat dostarczamy rezultaty naszym klientom.

powrót

Zabezpieczenie majątku

 • Alokacja/kategorie aktywów: Doradzamy w zindywidualizowany sposób w zakresie alokacji majątku i dywersyfikacji aktywów, biorąc pod uwagę unikalne potrzeby każdego z klientów.
 • Dywersyfikacja geograficzna i walutowa: W oparciu o wypracowane i sprawdzone wieloletnie relacje międzynarodowe planujemy i wdrażamy struktury prawne i operacyjne działające w różnych jurysdykcjach.
 • Wybór optymalnej rezydencji / jurysdykcji: Doradzamy w analizie i wyborze optymalnego miejsca rezydencji biorąc pod uwagę indywidualne uwarunkowania i potrzeby klienta.
 • Zarządzanie aktywami: Nie sprzedajemy instrumentów finansowych. Blisko współpracujemy z licencjonowanymi podmiotami zarządzającymi aktywami.
Zabezpieczenie majątku
powrót

Doradztwo transakcyjne

 • Przekształcenia spółek i przedsiębiorstw: Doradzamy w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzonej działalności oraz ewentualnych przekształceń w tym zakresie.
 • Pozyskiwanie kapitału: Analizujemy potrzeby i możliwości w zakresie pozyskiwania kapitału oraz prowadzimy proces pozyskania finansowania zewnętrznego od inwestorów.
 • Sprzedaż pakietów mniejszościowych i kontrolnych: Doradzamy klientom w procesach sprzedaży posiadanych spółek lub aktywów, zarówno pakietów mniejszościowych jak i kontrolnych.
 • Wycena spółek i aktywów: Przygotowujemy wyceny przedsiębiorstw na potrzeby rozważanych transakcji kapitałowych.
Doradztwo transakcyjne
powrót

Nadzór właścicielski 

 • Reprezentacja w organach nadzorczych i zarządczych: Na życzenie klienta reprezentujemy jego interesy i wypełniamy obowiązki związane z nadzorem nad spółkami. W indywidualnych przypadkach podejmujemy się także pełnienia funkcji w zarządach spółek.
 • Obsługa administracyjna spółek: Zapewniamy obsługę administracyjną (także poprzez prokurę) spółek celowych i spółek inwestycyjnych naszych klientów.
 • Analiza sprawozdań finansowych i informacji zarządczych: Analizujemy wyniki finansowe spółek klientów, przygotowujemy i przedstawiamy wnioski płynące z takiej analizy w sposób zrozumiały i przejrzysty, ułatwiający podejmowanie decyzji.
 • Konsolidacja i analiza majątku: Przygotowujemy zestawienia i podsumowania konsolidujące majątek klienta lub jego wybrane obszary oraz przedstawiamy wnioski z takiej analizy.
Nadzór właścicielski
powrót

Administrowanie

 • Planowanie sukcesji: Pomagamy zaplanować i wdrożyć struktury prawne oraz mechanizmy kontrolne w zakresie sukcesji.
 • Obowiązkowa sprawozdawczość: Wspieramy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych.
 • Nieruchomości: Pomagamy zarządzać portfelami nieruchomości.
 • Edukacja: Współpracując z ekspertami edukacji, doradzamy w planowaniu rozwoju dzieci.
Family office