Wartości

Indywidualne podejście

Indywidualne podejście

Rozumiemy i uwzględniamy w naszych analizach i działaniach, że klienci mają zróżnicowane potrzeby. Zakres i warunki współpracy dostosowujemy do indywidualnej sytuacji każdego klienta.

Dbałość o długoterminową relację

Trwałe relacje

Zależy nam na długoterminowej współpracy, wierzymy w wartość płynącą z zaufania popartego osiąganiem wspólnych celów i realizacją kolejnych projektów.

Transparentność w relacjach z klientem

Transparentność relacji

Możliwie jednoznacznie określamy zakres świadczonych przez nas usług oraz należne z tego tytułu wynagrodzenie. Jasno komunikujemy, kiedy oczekiwania klienta wykraczają poza zakres naszych kompetencji.

Poufność

Poufność

Zachowujemy pełną poufność we wszystkich obszarach współpracy z klientem. Jakiekolwiek odstępstwa od tej zasady są omawiane z klientem i zatwierdzane przez niego.

Współpraca ze sprawdzonymi partnerami

Sprawdzeni partnerzy

Współpracujemy z doradcami prawnymi i podatkowymi oraz biegłymi rewidentami, zarówno międzynarodowymi jak i działającymi lokalnie.

Lojalność

Lojalność

Rzetelnie i konsekwentnie dbamy o interesy klienta realizując przyjęte zobowiązania.

Zgodność z prawem

Zgodność z prawem

Działamy zawsze w ramach wyznaczonych przez obowiązujące prawo.